Krisecenter for mænd

Referat fra møde d. 16/1 2017

1. Krisecenter for fåborgensiske mænd.
Torben Hansen fremsatte et forslag til etablering af et krisecenter for mænd i Faaborg. Det sker med baggrund i konkrete oplevelser af henvendelser fra enlige mænd, der mangler tag over hovedet for en periode. (fx 3 måneder).
Torben Hansen forestiller sig, at Faaborg Lokalråd kunne tage den udfordring op, det er at viderebringe problemet til offentligheden.
Vi besluttede at arbejde videre hver især, så vi i fællesskab kan præstere en samlet fremstilling af problem og evt. løsninger.