Forbrugerforeningen Syd- Sydvestfyn

Der indkaldes til generalforsamling, som vi afholder på Zoom.dk

Dagsorden:
a) valg af dirigent
b) bestyrelsen aflægger beretning
c) godkendelse af regnskab
d) indkomne forslag
e) valg af bestyrelse incl. valg af suppleanter
f) valg af revisor
g) evt.