Generalforsamling 2018

Hobbyværkstedet indkalder til generalforsamling

Tid: mandag den 11. juni kl 15.00 – ?

Sted: køkkenet  Østergade 44

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referant.
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg i henhold til § 8.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Eventuelt: