Ændringsforslag

Bestyrelsen består af 2 personer

————————————————-

Hej Svend

Kommer der en rigtig indkaldelse med en dagsorden og hvem, der er på valg?. Fomanden beretning, regnskab og budget? Hvem er egentlig stemmeberettiget?

Det er også meget uklart hvordan man stiller forslag og hvornår de skal være bestyrelsen i hænde.

Jeg har følgende forslag.

1) Bestyrelsen består af mindst tre og højest fem.

2) Hvis flere end fem ønsker at indgå i bestyrelsen afholdes valg på generalforsamlingen.

3) Der kan vælges 1. og 2. suppleant

4) Formanden vælges direkte af generalforsamlingen blandt de valgte til bestyrelsen.

5) Bortset fra formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv med mindst kasserer og revisor.

6) Bestyrelsen må inddrage ikke-medlemmer i foreningens arbejde og bestyrelsens møder. Disse er dog ikke stemmeberetigede i bestyrelsen.

7) Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

8) Bestyrelsen arbejder på at udvide kendskabet til værkstedet og at finde veje til at holde værkstedet brugere orienterede. f.eks gennem hjemmesiden og nyhedsbreve, under hensyn til den nye persondatalov.

Venlig hilsen

Klement Bornebusch