Generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til generalforsamling.
Tid:
Sted: i Køkkenet evt. Minibyens kaffestue

Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referant.
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg i henhold til § 8.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Eventuelt: