Faaborg-TV

Svend Lund er formand for Faaborg-TV

Der skal produceres videoklip på ca 5 minutters varighed om:
Influenza
Inflamation