I udvikling

Frants Andreasen skriver:

Faaborg som frilandsmuseum?

Sådan ser Faaborg –Midtfyn Kommunes værktøjskasse ud, når der fremover skal skabes vækst og arbejdspladser i Faaborg.
”På Sydfyn er etableret Naturturisme I/S, som bl.a. samarbejder om projekt Det Sydfynske Øhav som mulig nationalpark.
Med hensyn til et så vigtigt område som den fremtidige bosætning i byen konkluderer den tænketank, som kommunen støtter sig til:” Bosætning i syd: Her satses på ressourcestærke borgere, som vægter de naturskønne omgivelser og den rekreative livsstil”

Det virker jo skræmmende, hvis man forestiller sig, at naturturisme og nationalpark samt tilflytning af ressourcestærke borgere med rekreativ livsstil skal kunne kompensere for de ca. 500 arbejdspladser, som fx forsvinder med Tulips lukning af afdelingen i Faaborg. Faaborg som frilandsmuseum ses som sagt allerede rundt om hjørnet. Borgermødet, som blev afholdt den 24/4 understøttede, at det er den retning vi bevæger os i.
Det vi alle ønsker for byen er, at den skal have et alsidigt erhvervsliv med virksomheder, der skaber værdi, økonomisk vækst og mange forskellige typer arbejdspladser.
Det er ikke en opgave, som kommunen eller politikerne løser, med visionen om naturturisme, nationalpark og tiltrækning af borgere med rekreativ livsstil.
Ude omkring i verden er man i stigende grad kommet til den erkendelse, at håndplukkede specialister ikke nødvendigvis er de bedste til at finde løsninger til komplekse problemstillinger. I stedet er man begyndt at bede omverdenen og her menes hele verden, om at byde ind med innovative løsninger på konkrete problemer. Det vil sige: ”Hvis man vil tænke innovation lokalt, må man tænke globalt – med internettet som det globale netværk”
På det praktiske plan udbydes problemløsningsopgaver i form af konkurrencer globalt til alle, der måtte ønske at bidrage med løsningsforslag. Konkurrencerne er selvfølgelig fulgt af pengepræmier, der i sig selv vil virke tillokkende, men også den intellektuelle tilfredsstillelse, hæder og prestige som vil følge med at kunne løse en vanskelig opgave vil erfaringsmæssigt virke tiltrækkende på mange.
Løsning på komplekse problemstillinger gennem innovationskonkurrencer har med succes været brugt, hvor der var brug for utraditionelle problemløsninger og hvor man har valgt at bruge de kreative og innovative kræfter som findes rundt omkring i samfundet. Her kan nævnes et par Eksempler på hvad der er udviklet via ”crowd sourching” som metoden er kommet til at hedde.
Det amerikanske militær har således udskrevet innovationskonkurrencer til udvikling af robotter, droner og førerløse biler. Mange firmaer er gået ind i at anvende konkurrencerne i deres innovationsprocesser. Fx har Google skabt et virtuelt panel af omkring 270.000 intellektuelle der konstant er parate til at gå ind i konkrete innovationskonkurrencer.
En del af løsningen for Faaborg kunne derfor være at udskrive en innovationskonkurrence om at løse stagnationsproblemet med udgangspunkt i alle de stærke sider, som byen også besidder. En konkurrence af denne karakter vil i sig selv være nyskabende idet man ikke før har udbudt en opgave om at nytænke udviklingen for en hel provinsby.
Faaborg er ikke alene om stagnationsproblemet, det er noget, som byen har fælles med mange andre provinsbyer. Så en løsning for Faaborg kunne være et bidrag til løsning af hele udkantsproblematikken.

1 thought on “I udvikling

 1. Hej Svend
  Det er super med din ildhu, entusiasme og optimisme med hensyn til at få sat gang i udviklingen af Faaborg.
  Og jeg er glad for at jeg har skrevet noget, der kan bruges i dette arbejde.
  Jeg kan lige ridse nogle forhold op, som er vigtige at få styr på, når man taler om innovationskonkurrencer.
  Som jeg kan se af din mail er du ved at arbejde med at søge midler til oprettelse af en projektgruppe, der skal kunne formulere et grundlag for at udskrive en sådan konkurrence.
  Noget af det allervigtigste er, at der skal formuleres et problem som man ønsker løst og som man ikke har løsningen på, hverken hvad selve substansen i løsningen skal gå ud på og hvordan man skal komme hen til en løsning.
  Her ligger der et stort arbejde for projektgruppen med at formulere selve problemet så konkret og interessant, at innovative sjæle, organisationer, virksomheder osv. Vil føle sig inspirerede til at tage udfordringen op og at nogen måske ser muligheden for at udvikle et forretningskoncept, som de vil kunne bruge andre steder.
  Hertil kommer så spørgsmålet om succeskriterium. Hvad skal der til for, at man finder problemet løst? Også her ligger der et stort arbejde. Det peger derfor henimod sammensætningen af en projektgruppe. Der vil være brug for mange kompetencer, som måske ikke lige er til rådighed i lokalområdet. Her kommer vi så hen til, at kommunen på en eller anden måde skulle engageres i projektet og finde det interessant i forhold til at løse de problemer, som Faaborg og andre provinsbyer står overfor. Som jeg læser din mail og som vi har talt om problematikken, er det nok her vi er på nuværende tidspunkt, hvor, der skal præsenteres noget for iværksættergruppen i august.
  I et senere stadium af projektet vil det blive nødvendigt at finde frem til sammensætningen af en dommerkomite, der skal bedømme de forhåbentlig mange forslag der kommer ind. Det vil også være en opgave, der kræver en stor indsats og helst en medvirken af kommunen og måske i samarbejde med andre kommuner.
  Det vil måske endda vise sig at der kan skabes stor interesse om et sådant projekt, da der ikke rigtig, så vidt jeg kan se er kørt projekter af den type nogen steder i verden, samtidig med, at det er et generelt samfundsproblem i Danmark og i flere af vores nabolande
  Så er der hele problematikken med at lancere projektet, så mange som muligt får øje på det, hvilket du allerede er inde på i din mail.
  For mig at se er du der, hvor der på mødet i august skal nedsættes den første projektgruppe, der skal kunne formulere et oplæg til en støtteansøgning til kommunen om de 30.000 kr. Hvis pengene bevilges skal gruppen vel arbejde med en foreløbig formulering af:
  • Det konkrete problem vi gerne vil have løst
  • Hvordan skal projektet lanceres?
  • Hvordan skal en projektgruppe til det videre arbejde med projektet se ud?
  • Hvilken præmiestørrelse skal der arbejdes med?
  • Hvad er succeskriteriet for opgaveløsningen?
  • Hvilke samarbejdspartnere kan man få med?
  • Hvad er tidshorisonten?

  Måske kan du bruge nogle af kommentarerne her.
  Bedste hilsner
  Frants

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.