Iværksætter CV for Frants Andreasen

CV- en oversigt:
Uddannelse:
1963-1965 -Handels- og kontoruddannelse
1965-1967 -Højere Handelseksamen
1968-1975 -Cand.mag. i samfundsfag, historie, erhvervsøkonomi

Beskæftigelse:
1976-1979 -Undervisningsassistent Århus Universitet
-Do. Odense Universitet
-Kandidatstipendiat hos Dansk Udenrigspolitisk Institut
1979-1980 -Souschef i Social- og sundhedsforvaltningen, Egtved
Kommune.
1980-2013 -Adjunkt/lektor ved Esbjerg Statsskole.
2012-2013 -Underviser i erhvervsøkonomi på Faaborg Gymnasium.
Relevante aktiviteter i forhold til iværksætterri:
-Undervisning i erhvervsøkonomi hvor iværksætteri
er indeholdt i bekendtgørelsen.
-Arrangør af fællesaktiviteter for elever og erhvervsliv
-Tilrettelæggelse af virksomhedsspil, hvor elever og
virksomheder konkurrerer mod hinanden.
-Mangeårig deltagelse i European Business game, hvor
eleverne konkurrerer om at være den bedste iværksætter,
nationalt og internationalt.
-Mangeårig dommer i European Business Game.
-Initiativtager, arrangør og tilrettelægger af indførelsen af
værdiledelse på Esbjerg Statsskole.
-Initiativtager og arrangør af konferencer mellem Esbjerg
Statsskole og det lokale erhvervsliv med henblik på at styrke
Iværksætterilysten hos gymnasieeleverne
-Flerårigt samarbejde med Arla Foods om udvikling af brands
og strategier.
-Samarbejde med Egmont fonden om at starte magasiner og
ugeblade.
-Flerårig deltagelse i Nordisk Ministerråds konferencer om
iværksætteri i Danmark, Sverige, Finland og Island med
bevilget økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet.
-Samarbejde med Landbrugsrådet om udarbejdelse af brand,
strategi og markedsføring af dansk svinekød.

Publikationer:
-Forfatter til forskellige bidrag i Undervisningsministeriets
skrifter om iværksætteri.
-Forfatter til adskillige kronikker i dagspressen om unge,
uddannelse og erhverv.
-Forfatter til:” Maskinfabrikken KJ, en analyse”, 1990
-Do. : ”Synsvinkler på politik”, 2003
-Do. ”Avisen på tværs” ,2002 og 2006

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.