Faaborg Lokalråd føler sig overset

http://www.mitfyn.dk/article/609389

Faaborg lokalråds svar på artiklen “Lokalråd føler sig overset”

Vi har med vilje ventet 14 dage med at overgive dette til pressen, fordi vi ville se om Bosætnings-plan- og Kulturchef, Chr. Tønnesen kom med nogen form for korrektion af det, han er citeret for at have udtalt til Fyens Stifstidende den 12. okt. 2015 under overskriften, “Lokalråd føler sig overset”. Da han ikke har det, forholder vi os til det, han er citeret for at have sagt.

Faktisk er det befriende, at Borgmester Chr. Thygesen og Chr. Tønnesen endelig har sat ord på, hvad der ligger bag den modvilje mod Faaborg lokalråd fra FMKs side, som vi ikke har kunnet undgå at bemærke.

Borgmester Chr. Thygesen udtaler, at Faaborg lokalråd er noget mere selvbestaltet end de andre lokalråd. Det forstår vi ikke. Faaborg Lokalråd blev til på en stiftende generalforsamling den 29. maj 2007 efter kommunalreformen. Faaborg Lokalråd har siden da afholdt annoncerede årsmøder, aflagt årsberetning og regnskab.
I forbindelse med den bebudede flytning af Faaborg Turistkontor fra Banegårdspladsen og den store modstand, der var mod det fra Faaborg og omegns borgere, tog Faaborg lokalråd initiativ til underskriftsindsamling i 2010, og benyttede vor grundlovssikrede ret til forsamlings- og ytringsfrihed til at arrangere en demonstration i maj 2011 med ca. 700 deltagere. Med hjælp fra pressen fik Faaborg lokalråd også FMK til at afholde et borgermøde om sagen, hvor 500 borgere mødte op. Efter pausen var der endnu ca.15 på talerlisten. Trods dette lukkede ordstyreren punktet om flytningen af turistkontoret – konsekvent udvandrede 2/3 af de fremmødte!
April 2010 blev Faaborg lokalråd i skrivelse fra FMK orienteret om, at FMK ville oprette Faaborg Byforum eller dialogforum, som Chr. Tønnesen kalder det, og Faaborg lokalråd kunne blive repræsenteret der. Vi valgte, at Palle Petersen skulle repræsentere Faaborg Lokalråd. Ingen andre bestyrelsesmedlemmer fra Faaborg lokalråd har nogensinde deltaget i Faaborg Byforums møder.
Så når Chr. Tømnesen udtaler i artiklen, citat: “på et tidspunkt tog man initiativ til et dialogforum, hvor kommunen gerne ville i dialog med Faaborg. Man inviterede nogle folk ind, blandt andet nogle af initiativtagerne til lokalrådet. Men det dialogforum trak flere og flere sig ud af, fordi de ikke syntes, der kom noget konstruktivt ud af det. De, der sad tilbage, var dem, der kaldte sig Faaborg lokalråd. Men da man syntes, det mest var kritik og bøvl, der kom fra dem, kunne man ikke ligefrem se, at man skulle støtte dem” er det ikke sandt.
Primo 2013 trak FMK støtten ( sekretærhjælp) til Faaborg Byforum. Fra Faaborg lokalråd sad som sagt kun Palle Petersen i Faaborg Byforum. Ergo kan det ikke være sandt, at de, der sad tilbage, var identiske med Faaborg lokalråd. Hvis der var nogen af dem, der sad tilbage, der kun kom kritik og bøvl fra, kan det altså ikke være fra Faaborg lokalråd.
Hvordan sådanne opdigtede usande “historier” om Faaborg lokalråd er blevet til, kan vi ikke vide, men det er ikke nogen rar tanke, at der tages beslutninger fra politisk side på baggrund af opdigtede usande historier.
At forholde sig kritisk til sin omverden er en menneskeret – og pligt. Hvis FMK ikke ønsker kritiske borgere bør den fortælle potentielle tilflyttere det. Nogle i Faaborg lokalråds bestyrelse er indfødte faaborgensere, nogle er tilflyttere.
Faaborg lokalråd har gennem årene flere gange banket på Fynslands dør med henblik på at få et samarbejde op at stå, men fandt hver gang en lukket dør
Med venlig hilsen
Faaborg Lokalråd bestyrelse
Inger Birkemose, Ninna Sloth Lund, Palle Petersen, Joan Andreasen, Svend Lund, Torben Hansen

Nedenstående skal drøftes med journalisten, hvordan det kan skrives mere overskueligt, f.eks. i en ” kasse”
Udover Ninna Sloth Lund, Joan Andreasen, Inger Birkemose og Svend Lund deltagere i projektet “gå/cykel dig sej på Faaborgegnen, udvikle en konkurrent til Pilgrimsvandringer og Hærvejsvandringer”, der er indsendt til FMKs Borgerbudget
er også Palle Petersen, formand F.B & I.F., arrangør af “sjov lørdag” og Fyn rundt f. Gl. bevaringsværdige sejlskibe i Faaborg m.m. m. og Torben Hansen, kunstner, turisme -og erhvervsmand, mangeårige medlemmer af Faaborg Lokalråds bestyrelse.