Samspillet mellen www.5600Faaborg.dk, www.513job.dk og de scocial medier

Faaborg Lokalråd driver og vedligeholder hjemmesiderne 5600Faaborg.dk og 513job.dk. Der er mange facebookgrupper og -sider der dækker Faaborg. De kan i samspil med hjemmesiderne tilvejebringer den dynamik der skal bidrage til udviklingen af Faaborg og gør den til “byen der ikke vil dø”.